Starzenie się jest naturalnym procesem, który dotyczy każdego z nas. W dzisiejszym społeczeństwie coraz większy nacisk kładzie się na zdrowe starzenie się, czyli tzw. healthy aging. Ta koncepcja zakłada, że proces starzenia się nie musi być równoznaczny z pogorszeniem się zdrowia i jakości życia, ale może być aktywnym i pełnym potencjału okresem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej koncepcji healty aging: czym dokładnie jest, jakie są jej fundamenty i na czym polega. Omówimy czynniki, które wpływają na zdrowe starzenie się, takie jak aktywność fizyczna, odpowiednie odżywianie, dbanie o zdrowie psychiczne oraz społeczne, a także unikanie czynników ryzyka. Dowiecie się, dlaczego healthy aging jest ważne i jakie korzyści może przynieść każdemu z nas w procesie starzenia się.

Healthy aging – co to?

Healthy aging, czyli po polsku zdrowe starzenie się, to dosyć nowa koncepcja. Powstała ona m.in. ze względu na szybkie starzenie się społeczeństw i pojawianie się coraz większej ilości osób w wieku emerytalnym w strukturze państw. Ta koncepcja zauważa, że ta rosnąca grupa nie powinna wycofywać się na margines społeczeństwa ze względu na swój wiek czy stopniowe odchodzenie od aktywności zawodowej. Przeciwnie – healthy aging pozwala dostrzec potencjał seniora i zauważa, że i dla niego powinno się przygotowywać odpowiednie rozrywki i infrastrukturę.

Niegdyś zakładano, że wiek emerytalny jest pewnego rodzaju jesienią życia. Był to czas stopniowego oddalania się nie tylko od świata aktywności zawodowej, ale także społecznej. Seniorzy byli grupą niedostrzeganą i marginalizowaną przy podejmowaniu różnych decyzji. Dziś, dzięki healthy aging, przywraca się seniorom zasłużoną pozycję w społeczeństwie, życiu towarzyskim i rodzinie. Healthy aging to nie tylko podejście społeczeństwa, ale także nastawienie samych seniorów. Dzięki praktykowaniu odpowiednich elementów, łączeniu zdrowego stylu życia ze stałym rozwojem i uczeniem się, jakość ich życia może znacznie się poprawić, a nawet wydłużyć.

Zdrowy styl życia

koncepcja healthy agingJednym z filarów healthy agingu jest zdrowy styl życia. Seniorzy zgadzający się z tą koncepcją wiedzą, że od tego, co znajduje się na ich talerzu, zależy ich zdrowie i jakość życia. Równie istotne jest dla nich dbanie o różnorodną aktywność fizyczną czy unikanie używek, takich jak alkohol czy papierosy.

Dieta, w tym wieku? Tak, seniorzy także powinni dbać o zdrową dietę, czyli inaczej o odpowiedni sposób żywienia się. W ich kuchni powinny zawitać świeże owoce i warzywa, a także produkty bogate w naturalne tłuszcze i zdrowe składniki. Równie istotne dla długiego i zdrowego życia jest unikanie siedzącego trybu życia. Tak długo, jak pozwala im na to zdrowie, seniorzy powinni wprowadzać do swojego życia elementy sportu. Nie musi być to intensywny trening – wystarczy żwawy spacer, wyjście na nordic walking czy przejażdżka na rowerze. Świetnym pomysłem dla seniorów jest także łączenie aktywności fizycznej ze spotkaniami ze znajomymi i wspólnymi rozmowami. Ważny dla zdrowego trybu życia seniora jest także odpowiedni wypoczynek. W tym wieku coraz więcej osób skarży się na problemy z zasypianiem, co niekorzystnie wpływa na zdolność organizmu do regeneracji czy dobre samopoczucie. Warto dobrać seniorowi odpowiedni materac, który będzie pomagał mu się relaksować, a także będzie ułatwiał siadanie czy wstawanie. Takie podłoża snu znaleźć można tutaj: https://sleepinghouse.pl/15-materace-medyczne.

Profilaktyka chorób

By cieszyć się dobrym zdrowiem i zapewnić sobie długie życie, należy regularnie się badać. Takie przekonanie łączy się z koncepcją healthy aging. Nie namawia ona seniorów do hipochondrycznego przesiadywania w kolejkach przychodni, ale do regularnego sprawdzania stanu swojego zdrowia i działania na jego korzyść. Seniorzy myślący zgodnie z założeniami healthy agingu powinni pamiętać o cyklicznych badaniach kontrolnych, a także nie rezygnować z form ochrony zdrowia takich jak szczepienia. Dzięki regularnym badaniom i profilaktyce szybciej wykrywa się ewentualne stany chorobowe. Można aktywnie z nimi walczyć, a tym samym przedłużać swoje życie.

Aktywność społeczna

Jednym z najważniejszych elementów healthy agingu jest zwrócenie seniorów społeczeństwu. Ta koncepcja pokazuje, jak istotne dla dobrego samopoczucia i długiego życia jest poczucie bycia ważnym i dostrzeganym. Właściwe funkcjonowanie społeczne jest kluczowe dla zdrowego starzenia się. Jakie działania pozwalają przerwać izolację społeczną seniora? Pozytywny wpływ mają przede wszystkim kontakty z rodziną i przyjaciółmi czy brania aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej. Udział w organizowanych zajęciach czy kółkach zainteresowań również może wpływać na poziom samopoczucia i jakość życia osób starszych.

Sprawność – ta fizyczna i ta psychiczna

Zdrowe starzenie się wymaga utrzymania sprawności nie tylko fizycznej, ale też psychicznej. Dzięki ćwiczeniu głowy senior poprawia swoją pamięć i zdolności logicznego myślenia, dzięki czemu dłużej cieszy się sprawnością umysłową. Ćwiczenia takie jak np. nauka nowych umiejętności i języków, gra w sudoku czy memory, czytanie, rozwiązywanie krzyżówek czy udział w zajęciach intelektualnych, mogą wspomagać utrzymanie zdrowia psychicznego w zaawansowanym wieku.

Uczestnictwo w rozwoju technologicznym

Healthy aging zakłada, że seniorzy nie powinni odczuwać wycofania ze społeczeństwa, także pod względem nowinek technologicznych czy dostępu do mediów. To ważne, by mogli czuć wspólnotę ze swoimi rodzinami czy znajomymi także dzięki nowej technologii. Nowoczesny senior powinien uczyć się więc korzystania z komputera czy dotykowego telefonu. Dostęp do internetu otwiera przed nim nowe drzwi. To nie tylko skuteczne narzędzie komunikacji, łączące nawet z najdalszymi zakątkami świata, ale także źródło rozrywki i nauki. Dzięki korzystaniu z dziedzictwa zgromadzonego w internecie senior może poznać inne osoby o podobnych zainteresowaniach czy korzystać z treści, które najbardziej go interesują, a tym samym czuć się mniej samotnym.